Kruciáta oslobodenia človeka

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je pondelok 4. december 2023 , meniny má Barbora , zajtra bude mať meniny Oto. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Metodické materiály

na modlitebno-formačné stretnutia spoločenstiev KOČ na Slovensku


 1. PRACOVNÁ PRÍRUČKA NA MODLITEBNO - FORMAČNÉ STRETNUTIA SPOLOČENSTIEV KOČ NA SLOVENSKU V OBDOBÍ R. 2011/2012 vložené: 6. 12. 2011
 2. KALENDÁRIUM KRUCIATY OSLOBODENIA ČLOVEKA 2011-2012 vložené: 6. 12. 2011
 3. Príloha k pracovnej príručke na formačné stretnutia 2011-2012 vložené: 6. 12. 2011
 4. I. stretnutie: "Evanjeliová revízia života : JEŽIŠ KRISTUS - KRÍŽ A VEĽKONOČNÉ TAJOMSTVO" vložené: 6. 12. 2011
 5. OTVORIŤ DVERE VIERY JEŽIŠOVI KRISTOVI VYKUPITEĽOVI
  Formačný program na rok 2012 – 2013
  vložené: 3. 10. 2012
 6. 1. téma: "Kňaz Popieluszko a pápež bl. Ján Pavol II, apoštoli dôstojnosti človeka." vložené: 26. 9. 2012
 7. Rozhovor na tému revízie života vložené: 3. 10. 2012
 8. FORMAČNÝ PROGRAM NA ROK 2012 – 2013 NA STRETNUTIA PRE SKUPINY KOČ - témy vložené: 10. 10. 2012
 9. PORTA FIDEI (voľné spracovanie) vložené: 5. 11. 2012
 10. Zamyslenie otca biskupa Štefana Sečku na november vložené: 8. 11. 2012
 11. KALENDARIUM Kruciaty Oslobodenia Človeka na rok 2012/13 vložené: 11. 12. 2012
 12. KALENDARIUM Kruciaty Oslobodenia Človeka na rok 2013/14 vložené: 25. 2. 2014
 13. SVEDECTVO - metodický materiál nadväzujúci na DC KOČ, ktoré sa uskutočnili v dňoch 1. až 3. marca 2013
  (o tom, ako podávať svedectvo)
  vložené: 18. 5. 2013
 14. EVANJELIZAČNÉ INICIATÍVY OTCA FRANTIŠKA BLACHNICKÉHO vložené: 2. 6. 2013
 15. SPRÁVA O PRACOVNOM STRETNUTÍ KV KOČ vložené: 19. 8. 2013
 16. Formačný program na stretnutia skupín KOČ na rok 2013 - 2014 - téma: MODLITBA ČLENOV KOČ vložené: 23. 9. 2013
 17. 2. stretnutie: "Dôverovať Božej prozreteľnosti" vložené: 29. 10. 2013
 18. Formačné materiály na december vložené: 20. 1. 2020
 19. 4. stretnutie: "VERIŤ ZNAMENÁ SPOJIŤ SVOJ ŽIVOT S BOHOM" vložené: 12. 12. 2013
 20. 5. stretnutie: "ZOTRVÁVAŤ S DRUHÝMI" vložené: 10. 1. 2014
 21. Materiál na formačné stretnutia : 6. stretnutie: "ÍSŤ ZA TÚŽBOU DOBRA" vložené: 5. 2. 2014
 22. Materiál na formačné stretnutia: 7. stretnutie: "Byť pre druhých ...." vložené: 25. 2. 2014
 23. Materiály z duchovných cvičení Kruciáty oslobodenia človeka, ktoré sa uskutočnili v dňoch 7. - 8. marca 2014 v Rekolekčnom dome otcov palotínov pri kostole Božieho milosrdenstva v Smižanoch: prvá katechéza na tému Radosť z prežívania evanjelia, druhá katechéza na tému Kríza dnešnej spoločnosti
 24. Materiál na formačné stretnutia: 8. stretnutie: "Pod Kristovým krížom" vložené: 1. 4. 2014
 25. Materiál na formačné stretnutia: 9. stretnutie: "Mučeník kráča za svojím Pánom až do samého konca" vložené: 5. 5. 2014
 26. Materiál na formačné stretnutia: 10. stretnutie: "Mučeníctvo je veľkým aktom lásky" vložené: 6. 6. 2014
 27. Kalendárium KOČ na Slovensku rok 2014 - 2015 vložené: 9. 9. 2014
 28. Spoločenský rozmer evanjelizácie (Formačný program pre členov skupín KOČ na obdobie roka 2014/2015) vložené: 26. 9. 2014
 29. Prvé stretnutie: Nekonečná dôstojnosť človeka vložené: 26. 9. 2014
 30. Druhé stretnutie: Sociálny rozmer evanjelizácie vložené: 20. 10. 2014
 31. Tretie stretnutie - almužna dobrej noviny vložené: 2. 11. 2014
 32. Štvrté stretnutie - POSADNUTOSŤ OKAMŽITÝMI (RÝCHLYMI) VÝSLEDKAMI vložené: 17. 3. 2015
 33. Piate stretnutie: Uzmierená rozmanitosť vložené: 9. 4. 2015
 34. Stretnutie VI. : Sprevádzať na ceste oslobodenia vložené: 17. 4. 2015
 35. Stretnutie VII. : Boží prostriedok oslobodenia a podpory núdznych vložené: 17. 4. 2015
 36. Stretnutie VIII.: Porozumieť skutočnosť – to nestačí vložené: 19. 5. 2015
 37. Stretnutie IX. : Skrytá núdza vložené: 19. 5. 2015
 38. KALENDÁRIUM KOČ na Slovensku ROK 2015 – 2016 vložené: 20. 1. 2020
 39. Formácia september: Úloha Ducha sv. v živote kresťana. vložené: 16. 9. 2015
 40. Druhé stretnutie vložené: 1. 11. 2015
 41. Tretie stretnutie - prax uzdravenia medzi pokoleniami - metodický materiál vložené: 5. 11. 2015
 42. Formačný program o milosrdenstve na rok 2015/2016 - 1. a 2. stretnutie vložené: 2. 12. 2015
 43. Formačný program - Stretnutie III. - Tvorivé dôkazy lásky vložené: 7. 12. 2015
 44. Formačný program - Stretnutie IV. - Zoči voči ohrozeniam. vložené: 15. 1. 2016
 45. Formačný program - Stretnutie V. - Kristovo srdce vložené: 3. 2. 2016
 46. Formačný program - Stretnutie VI. - Nekonečná sila odpustenia vložené: 24. 3. 2016
 47. Formačný program - Stretnutie VII. - Oslobodenie skrze pravdu – Dielo Milosrdenstva vložené: 23. 4. 2016
 48. KALENDÁRIUM KOČ na Slovensku ROK 2016 – 2017 vložené: 5. 9. 2016
 49. FORMAČNÝ PROGRAM NA ROK 2016/2017 vložené: 30. 10. 2016
 50. Formácia: Metodický materiál na stretnutie - december vložené: 1. 12. 2016
 51. Formácia: Metodický materiál na stretnutie - január 2017 vložené: 30. 12. 2016
 52. Formácia: Metodický materiál na stretnutie - február 2017 vložené: 7. 2. 2017
 53. Formácia: Metodický materiál na stretnutie - marec 2017 vložené: 21. 3. 2017
 54. Formácia: Metodický materiál na stretnutie - apríl 2017 vložené: 4. 4. 2017
 55. Formácia: Metodický materiál na stretnutie - máj 2017 vložené: 2. 5. 2017
 56. Formácia: Metodický materiál na 1. stretnutie - 2017/2018 vložené: 3. 11. 2017
 57. Formácia: Metodický materiál na 2. stretnutie - 2017/2018 vložené: 21. 11. 2017
 58. Formácia: Metodický materiál na 3. stretnutie - 2017/2018 vložené: 9. 12. 2017Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign