Kruciáta oslobodenia človeka

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je pondelok 4. december 2023 , meniny má Barbora , zajtra bude mať meniny Oto. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Modlitby Kruciáty

1. Modlitba člena KOČ

Nepoškvrnená, Matka Cirkvi!
Hľadíme na teba ako na vzor človeka, ktorý je v celosti vykúpený a oslobodený, a preto bezhranične oddaný Kristovi v láske a v Duchu Svätom. Uvedomujeme si mnohorakú neslobodu, ktorou sú spútané naše srdcia.
Túžime sa v plnosti oslobodiť a podať ruku našim bratom, ktorí očakávajú prebudenie slobody Božích synov vo svojom vnútri. Prichádzame preto k tebe a oddávame sa ti, aby sme spolu s tebou plnšie realizovali svoju slobodu v oddaní sa Kristovi a skrze neho Otcovi, a to mocou toho istého Ducha, ktorý v tebe konal bez prekážok.
Do tvojich rúk skladáme záväzok abstinencie od alkoholu a úplnej nezávislosti od neho, aby sme mohli svojou slobodou obohacovať tých našich bratov, ktorí sa už nemôžu oslobodiť vlastnými silami. Túžime týmto skutkom lásky podať ruku a slúžiť našim blížnym tak ako Kristus, ktorý sa sám z lásky k nám ponížil a stal sa služobníkom všetkých.
Oddávame ti celé dielo Kruciáty oslobodenia človeka, aby bolo tvojím dielom a nástrojom v tvojich rukách na vyslobodenie národa.
Chceme sa spolu s tebou a s blahoslaveným Jánom Pavlom II., ktorý ti bol úplne oddaný, postaviť pod Kristov kríž a zjednotiť sa s ním v obetavej láske, ktorá môže oslobodiť a zachrániť tých, ktorí sa stali neslobodnými, pretože stratili schopnosť milovať, čiže vlastniť seba pre darovanie sa druhým.
Svätý Stanislav, biskup a mučeník, patrón Kruciáty oslobodenia človeka, vzbuď v nás odvahu vydávať svedectvo a silu stáť tvárou v tvár ťažkostiam a prenasledovaniu, aby sme bez strachu pracovali nad obnovou morálneho poriadku v našej vlasti.
Svätý Maximilián Kolbe, nauč nás milovať bratov i za cenu vlastnej obety.
Amen.

2. Modlitba Františka Blachnického

Mária Nepoškvrnená, zornička slobody, pri Tebe sme vždy boli slobodní. Si pre nás prameňom svetla a života, lebo ako prvá z ľudí si prijala Svetlo sveta Ježiša a podriadila si mu svoj život v poslušnosti a láske až po kríž. Vidíš moje otroctvo, keď ma ovláda temnota bludu, nevedomosť, vlastná predstavivosť a keď žijem pre seba ovládaný pýchou a sebaláskou. Osloboď ma a vypros mi milosť ponoriť sa spolu s Tebou do jediného Svetla, ktorým je Ježiš. On vie, kým som, čo chce odo mňa Otec a čo je pre mňa dobré. Osloboď ma a vypros mi silu premáhať egoizmus prijímaním kríža. Daj mi silu žiť podľa svetla pre Boha a bratov v nezištnej láske. Učiň, aby v mojom vnútri vzplanulo svetlo a vytryskol plameň života. Pomôž mi poznať pravdu, ktorá ma oslobodí a pomôž mi ísť za Ježišom, aby som nekráčal v tme, ale aby som mal svetlo života.
Amen.

3. Modlitba za nenarodené dieťa

Pane Ježišu Kriste, na príhovor Tvojej Matky Márie, ktorá Ťa s láskou porodila a na príhovor sv. Jozefa, človeka vernosti, ktorý sa po narodení o Teba staral,prosím Ťa za život tohto nenarodeného dieťaťa, ktoré som duchovne adoptoval(a) a ktoré sa nachádza v nebezpečenstve smrti. Prosím Ťa, daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa zachovali pri živote, ktorý si mu Ty sám daroval.
Amen.

4. Iné modlitby

Františkánska modlitba
Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť;
odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú;
nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.
Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali;
skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých;
len keď odpúšťame - dostáva sa nám odpustenia;
len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu.
Amen.

Modlitba sv. Tomáša Akvinského
Bože, daruj mi silu prijať, čo zmeniť nemôžem,
odvahu zmeniť, čo zmeniť môžem
a múdrosť rozoznať jedno od druhého.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign