Kruciáta oslobodenia človeka

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 14. júl 2024 , meniny má Kamil , zajtra bude mať meniny Henrich. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Krížová cesta za oslobodenie národa

 Úvod

 Pane, chceme Ťa teraz sprevádzať na tejto krížovej ceste, chceme sa Ti zveriť so všetkým, čo prežívame, čo nás azda trápi alebo nás tlačí ako kamienok v topánke. Chceme spoznávať stále znova a znova jednu veľkú pravdu, ktorá je znakom Tvojho nekonečného milosrdenstva a to, že každého človeka miluješ bezhraničnou a bezvýhradnou láskou, že neodmietaš žiadneho hriešnika, akokoľvek by sa bol v očiach tohto sveta previnil. Ďakujeme Ti za to, že si sa obetoval za spásu celého sveta. Nechal si sa pribiť na kríž, priniesol si obetu, čo sa môže zdať dnešnému človeku, ktorý sa rád obklopuje pohodlím a rôznymi rozmarmi, ako niečo nepochopiteľné. Ty si nám ukázal, že každá bolesť a utrpenie majú veľký význam. Z kríža nás učíš, ako máme trpieť s pokorou a ako odpúšťať akékoľvek previnenia. Slová – odpusť im, lebo nevedia čo robia – môžu byť aj našimi slovami. Koľkokrát možno trpíme neprávom a najradšej by sme sa odplácali zlým za zlé, no Ty nám, Pane, hovoríš niečo úplne iné, niečo nepochopiteľné a zároveň také krásne.

 Počas tejto krížovej cesty chceme si viacej uvedomovať silu odpustenia, zvlášť tým, ktorí azda trpia nejakou závislosťou a okolie im nedokáže otvoriť cestu k prijatiu a odpusteniu. Aké je ťažké spolunažívať so závislým človekom, aké je ťažké mu ponúknuť pomoc, a preto aj teraz prosme o silu a odvahu vykročiť voči závislým a podať im pomocnú ruku, dodať im nádej, aby našli cestu k sebe samému, k vnímaniu vlastnej hodnoty a dôstojnosti. Pri tejto príležitosti sa modlime za oslobodenie nášho národa z akýchkoľvek závislostí, aby sme nanovo pochopili, že Ty si nás, Pane, na kríži oslobodil, aby sme ostali slobodnými.

 I.zastavenie : Ježiša odsudzujú na smrť

 Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil.

 Svet pred niekoľkými dňami netrpezlivo čakal na konečný verdikt nórskeho súdu v kauze Anders Breivik. Médiá v týchto dňoch prinášajú viac ako inokedy rôzne informácie aj zo zákulisia tohto ostro sledovaného procesu. Každý rozsudok je akousi definitívou, po ktorej sú už márne všetky pripomienky. Verdiktom sa končí kapitola, kedy sa ešte dalo niečo zmeniť poprípade zvrátiť nepriaznivý vývoj v prospech obžalovaného. Aj Ježiš znášal súdny proces, bol predvedený, aby naňho žalovali.

 Koľkokrát, Pane, vynáša človek zbrklé súdy, neuvedomujúc si, že tým raní nielen dotyčného ale aj jeho najbližšie okolie a dokonca i seba samého. Najjednoduchšie je rýchlo posúdiť, odsúdiť a pohaniť, bez podrobnejšieho poznania skutkovej podstaty. Najjednoduchšie je poukázať prstom na závislého, na jeho vyčíňanie pod vplyvom alkoholu alebo inej drogy.

Pane, pri tomto zastavení, Ťa chceme prosiť o to, aby si nám odpustil, ak sme niekoho veľmi ľahko povalili na zem naším neuváženým posudzovaním.

     Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

     Aj nad dušami v očistci.

II.zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil

 Zobrať kríž a nasledovať, Teba, Pane. Vziať každodenné ťažkosti a prechádzať životom pod ťarchou vo vedomí, že si stále s nami. Ty si nám ukázal cenu a zmysel kríža. Tvoj kríž je znakom spásy, ako sa spieva v jednej piesni. Ako zaťažko príde dnešnému človeku čo i len pomyslieť na to, že by mal trpieť. Dnes sa predsa zo všetkých strán na nás valí reklama blahobytu a konzumu, kde kríž nemá svoje miesto. Treba si vraj užívať práve teraz, lebo život je krásny a príliš krátky na to, aby sme ho pretrpeli. Naozaj sa dnešný svet chce všemožne zbaviť kríža a jeho posolstva? V niektorých krajinách už prijali zákony, aby dosiahli odstránenie krížov z verejných priestorov. Azda sa bojíme kríža? Sme zbabelí, a preto volíme taktiku postupného systematického vyhladzovania akejkoľvek pripomienky tohto nástroja Ježišovho umučenia? Sv. Terézia Benedikta raz napísala z koncentračného tábora tieto slová – „Vedu kríža si môžeme osvojiť naplno len vtedy, keď začíname kríž cítiť na sebe. O tom som presvedčená od prvého okamihu.“ A Ježiš hovorí – „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Slová jasné, a predsa tak ťažko realizovateľné! Veď kto by chcel dobrovoľne znášať nejaké útrapy?

 Pri tomto zastavení, Pane, chceme sa od Teba učiť ako niesť kríže a zvlášť prosíme za všetkých závislých, aby si im vlial nádej, nech pochopia, že ich terajší stav nie je koncom, ale začiatkom, impulzom k zmene. Nech pocítia, že sú svojím okolím milovaní, aj keď padli.

     Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

     Aj nad dušami v očistci.

III.zastavenie: Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil

 Prvý a zďaleka nie posledný pád. Ako nápadne sa to podobá na cestu tých, ktorí už po neviemkoľkýkrát nasľubovali, že prestanú piť alkohol. Nasľubovali svojim manželkám, deťom i sebe samým. No z ich sľubov ostali iba prázdne slová. Ježiš tiež padol pod váhou kríža, padol, no nie navždy. Vstal, a kráča ďalej, a to z lásky ku každému jednému z nás. Jeho cesta kríža sa neškrtá, nie je nezmyselnou.

 Ako sa my staviame k našim pádom? Vnímame vôbec, že padáme do nejakej priepasti? Ako sa staviame k pádom v našom bezprostrednom okolí? Vieme povzbudiť tých, čo klesajú pod návalom závislostí? Dokážeme sa vôbec s nimi porozprávať? Nepovažujeme to len za hádzanie hrachu o stenu? Každý pád je výzvou, aby človek zmobilizoval v sebe aj tie posledné sily a vstal, akokoľvek by ho to morilo a vyčerpávalo. Ježiš nám v tomto ide príkladom.

Pane, dodaj nám odvahu a silu vstať, aj keby to bol náš tisíci pád.

     Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

     Aj nad dušami v očistci.

IV.zastavenie: Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil

 Tvoja cesta, Pane, pokračuje stretnutím sa s Tvojou Matkou. Takisto aj dnes, keď ktokoľvek trpí, nie je osamotený, vždy sa môže obrátiť na Máriu, aby mu pomohla v utrpení. Ona sa neustále prihovára za všetkých trpiacich u svojho Syna. Bolestná Matka, prežívajúca Synovu cestu utrpenia, rovnako intenzívne prežíva aj teraz bolesti tohto sveta. Nepretržite vo svojich posolstvách pozýva ľudstvo k obráteniu, lebo jej veľmi záleží na každom človeku. Chce, aby sme sa všetci stretli v nebeskej vlasti, kam máme smerovať. A túži ľudstvo po nebi? Alebo mu stačí užívanie pominuteľných dobier? Komu treba nebo? Podľa istého filozofa vraj nebo patrí iba vrabcom.

            Pane, pri tomto zastavení Ťa prosíme o to, aby sme si s Tvojou pomocou a milosťou prehĺbili náš vzťah k nebeskej Matke, ktorá je našou Orodovnicou.

     Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

     Aj nad dušami v očistci.

V.zastavenie: Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil

 Ježiš kráča ďalej, kríž ho ťaživo tlačí a každým ďalším krokom približuje k zemi. A vtedy odkiaľsi prichádza nečakaná pomoc. Kríž nachvíľu preberá Šimon z Cyrény. Z Ježišových pliec prechádza na tie jeho. Ako dobre padne každému, kto trpí, keď mu niekto aspoň na pár chvíľ pomôže s tým ťažkým životným nákladom plným bolesti a problémov najrôznejšieho typu. Iste aj Šimonova pomoc mala svoj význam. Mnohí však z akejsi zatrpknutosti nechcú prijať pomoc od iných, akoby im v tom bráni hrdosť. Iní sa bohužiaľ pomoci ani nedočkajú. Jednoducho k nim nestihne doraziť. Koľko ľudských príbehov plných utrpenia potrebuje ďalších Šimonov ako soľ. No, nie vždy sú hneď poruke, nie vždy sa vracajú z poľa svojej práce práve v čase, keď ich niekto nutne potrebuje.

            Pane, pri tomto zastavení Ťa prosíme o to, aby sme sa nebáli pomáhať, aby sme vždy s radosťou kráčali vracajúc sa z poľa našich prác a neobchádzali tých, ktorí trpia. Daj nám ochotné a slúžiace srdce, ktoré je otvorené pre núdznych a biednych.

     Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

     Aj nad dušami v očistci.

VI.zastavenie :Veronika podáva Ježišovi ručník

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil

 Ďalšia pomoc na ceste kríža. Veronika a jej šatka, do ktorej vtláča Ježiš svoju tvár. Bol celý doráňaný a jeho tvár plná potu a krvi. Veronikina pomoc neostáva bez odmeny. Ježišova podoba tváre zostáva v šatke. Každý, kto pomáha zo srdca, neostáva sám. Ježiš v ňom prebýva ako na Veronikinej šatke. Každý, kto slúži druhému, nemôže nebyť Ježišovým učeníkom. Každý, kto je nablízku biednym a sužovaným, nemôže nenapĺňať slová a hodnoty evanjelia. Pane, vďaka Ti za všetkých ľudí, ktorí sa správajú ako Veronika. Požehnávaj ich v diele služby, ktorú konajú s láskou a ochotou.

            Pane, pri tomto zastavení Ťa prosíme, napĺňaj svojím Duchom všetkých, ktorí vnímajú potreby iných a venujú svoj čas službe.

     Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

     Aj nad dušami v očistci.

VII.zastavenie: Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil

 Druhý pád, ešte bolestnejší než ten prvý. A predsa nie je konečný, po ktorom by neprišlo nové pozdvihnutie. Tento pád nie je definitívnym, nie je posledným momentom. To iba človeku často chýba sila povstať a ísť ďalej. Niekedy ho od toho odrádza vnímanie akejsi nezmyselnosti, nevie prečo má ešte trpieť, nechápe logiku kríža. Ostatní okolo neho sa mu zdajú, akoby boli majstrami bezproblémového života. Tak prečo má on jediný znášať tvrdý údel? Alebo už nemá dostatok vnútorného presvedčenia a chýbajú mu sily.

Práve pri tomto zastavení si však hodno znova uvedomiť, že každá tiaž, ktorá zráža človeka k zemi, sa dá pretrpieť iba s Tým, ktorý ňou sám prešiel a v oveľa ťažšom prevedení, než si dokážeme predstaviť. Zverme sa Ježišovi a pri každom ťaživom páde ho prosme o novú silu a nádej povstať.

    

     Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

     Aj nad dušami v očistci.

VIII.zastavenie : Pán Ježiš teší a napomína jeruzalemské ženy

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil

 Ježiš upozorňuje ženy na plač. Oni plačú nad ním a jeho utrpením. To je pre človeka prirodzené, že žiali nad ťažkou situáciou niekoho iného, zvlášť ak je priamym účastníkom jeho bôľu. Vyjadruje tak svoju spoluúčasť na žiali iného. Plač je prirodzenou reakciou a netreba sa mu brániť. Ježiš však učí ženy, aby plakali nad sebou a svojimi deťmi. Učí aj nás všetkých, aby sme plakali nad svojimi hriechmi slzami ľútosti. Takýmto plačom sa už nesústreďujeme na seba, ale na fakt, že ním sa nám otvára cesta do Otcovho milosrdného náručia. Ježiš chce uzdraviť dušu človeka, aby dokázala nad sebou zaplakať.

            Pri tomto zastavení ťa prosíme Pane o to, aby sme svoje hriechy vždy dokonalo oľutovali, a tak sa otvorili Tvojmu milosrdenstvu.

     Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

     Aj nad dušami v očistci.

IX.zastavenie: Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil

 Tretí pád je obrazom veľkého vyčerpania fyzických síl. Ježiš je zrazený k zemi. Opäť je potrebné mobilizovať všetok potenciál na to, aby sa aj tento pád mohol nazvať iba ďalším a nie posledným. Aj človek, ktorý denne podstupuje rôzne skúšky a problémy, sa vystavuje rozličnému zrážaniu, niekedy až hlboko pod svoju dôstojnosť. Klesá a nie vždy vie zo svojej situácie povstať. Potom si už prestáva uvedomovať, že vôbec padol. Až sa dostáva do temnej závislosti, z ktorej sa vymotať nie je vôbec ľahké.

            Pane, tu myslíme na všetkých, ktorí už nevládzu a možno ani nechcú vstať zo svojich hriešnych pádov, pošli im do cesty ľudí, ktorí im ukážu, že ich život je veľmi dôležitý a že sú Bohom milovaní.

     Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

     Aj nad dušami v očistci.

X.zastavenie : Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil

 Ježiš je bezbranný a obnažený. Strhli z neho šaty a takto ho ponížili. On to znášal s pokorou a v odovzdanosti do vôle svojho Otca. Ježiš tu trpel aj za všetky hriechy nečistoty. Koľko je vo svete príležitostí k hriechom nečistoty! Internet a nové médiá denne útočia na najnižšie ľudské pudy. A tu je už iba krôčik k závislosti. Obnažený Ježiš túži uzdraviť tie momenty z dejín každého z nás, v ktorých sme boli obnažení svojou slabosťou.

            Pane, uzdrav všetky rany spôsobené závislosťou na pornografii. Nech naše srdcia napĺňa Tvoj pokoj, aby sme sa v pravde postavili pred Tvoj trón. Odprosujeme Ťa za všetky hriechy nečistoty v spoločnosti, zvlášť za hriechy homosexuálneho správania. Odpusť, Pane, svojmu ľudu, nech pochopí jedinečnosť a dôstojnosť ľudskej lásky.

      Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

      Aj nad dušami v očistci.

XI:zastavenie: Pána Ježiša pribijajú na kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil

 Jedenáste zastavenie možno nazvať aj ranou násilia. Ježiš je totálne vyčerpaný a bezmocný. Je úplne v rukách svojich mučiteľov. Ostáva mu už iba volať do neba. Násilníci sa zmocňujú jeho tela a pribíjajú ho na kríž. Nepredstaviteľná bolesť! Dôvernosť Ježišovho vzťahu voči Otcovi však nenaruší žiadne násilie, žiadna bolesť. Do posledného výdychu je verný svojmu poslaniu a vôli svojho Otca. Do Jeho rúk z kríža odovzdáva svojho ducha.

 Koľkokrát sa ocitáme možno aj my v stave veľkej bolesti akéhokoľvek druhu, a nie raz sme natoľko zúfalí, že prestávame veriť, komu patríme. Ale Boh nás neopúšťa ani v najväčšom trápení, je k nám verný, to skôr človek stráca vernosť voči Bohu. Pod vplyvom nepriaznivých okolností úplne zabúda na svoju hodnotu Božieho dieťaťa.

Pane, prosíme Ťa, daj nám srdce tiché a pokorné, aby sme každú bolesť prežívali s Tebou a v dôvernom vzťahu dieťaťa k svojmu Otcovi.

      Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

      Aj nad dušami v očistci.

XII.zastavenie:   Pán Ježiš umiera na kríži

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil

 Ježiš zomiera za celé ľudstvo. Jeho smrť však neprináša smrť, ale život. On podstúpil muky kríža, aby vykúpil človeka. Ako málo však človek ďakuje Ježišovi za túto obetu lásky. Ako málo! Ježiš umiera, lebo Otec ho poslal hľadať svoje deti, aby im mohol vrátiť život. Tieto deti totiž blúdia a zomierajú mimo Jeho domu v hriechu. Ježiš, umierajúci na kríži, osamotený a opustený, ten, ktorého vysmiali, nepochopený vo svojej láske, nám ale hovorí o Otcovi, ktorý zomiera vždy, keď od Neho odchádzame a upadáme do hriechov. Ježiš zomiera za nás v každom našom hriechu, lebo hriechom si človek odoberá zo svojho života Boha. Ježišovo prebité srdce nám pripomína Otca, ktorému puká srdce vždy, keď od Neho odchádzame svojím hriešnym štýlom života a ktoré je veľmi radostné, keď sa vraciame naspäť k Nemu.

            Pane, pri tomto zastavení Ťa prosíme o to, aby sme vždy nanovo ďakovali za Tvoju obetu na kríži a vnímali ju ako náš nový začiatok.

      Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

      Aj nad dušami v očistci.

XIII.zastavenie : Pána Ježiša snímajú z kríža

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil

 Mária berie mŕtve telo svojho Syna do náručia. Objíma ho so živou vierou, láskou a nežnosťou. Mária – plná viery – však neupadá na duchu, nevzdáva sa, keď vidí smrť svojho Syna. Jej viera je silnejšia ako smrť. Na jej kolenách je dosť miesta aj pre nás, aby sme sa od nej učili silnej viere a nádeji. Mária chce vziať do svojho náručia aj naše životy. Chce priložiť naše rany vzdávania sa a rezignácie k tým Ježišovým, aby aj v nás zmŕtvychvstal jej Syn a naša radosť zo života.

Koľké matky držia v náručí svoje deti, ktoré zomreli na cestách, v práci, pod vplyvom závislostí alebo niekde inde! Držia ich však v nádeji, že sa s nimi opäť stretnú tam, kde bude zotretá každá ľudská slza.

Pane, posilňuj týchto rodičov na ich ceste životom, aby dokázali prekonávať bolesť zo

straty svojich najbližších práve pod Tvojím krížom, z ktorého prýšti nádej a nová radosť.

      Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

      Aj nad dušami v očistci.

XIV.zastavenie: Pána Ježiša ukladajú do hrobu

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil

 Ježiša kladú do hrobu, ktorý je miestom jeho odpočinku. Hrob sa nám spája s definitívou, s ukončením alebo azda s obmedzením a nemožnosťou inej alternatívy. Ježiš položený do hrobu však schádza do najhlbších rán našich sŕdc. Zostupuje do priepasti našich hriechov, do miest, ktoré sú ešte stále hrobom bez možnosti zmeny, bez nádeje na nové prežiarené ráno. Práve v týchto miestach chce Ježiš čakať na naše obrátenie a zmŕtvychvstanie. Chce, aby sme mu dovolili zostúpiť do priepasti našich životov, do temných miest, kde niet pravého života. Túži, aby sme mu odovzdali náš hriech, slabosť, závislosť a privinutý v jeho milosrdnom náručí mu povedali slová márnotratného syna, ktorý sa predsa len po rokoch vracia k Otcovi – Zhrešil som voči Otcovi i voči Tebe.“

 Pane, pri tomto zastavení ťa prosíme, priveď svetlom Svojho slova všetkých blúdiacich na správnu cestu, aby si uvedomili svoj hriech, a tak nadobudli stratenú hodnotu Božieho dieťaťa.

      Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

      Aj nad dušami v očistci.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign