Kruciáta oslobodenia človeka

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 14. júl 2024 , meniny má Kamil , zajtra bude mať meniny Henrich. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Piesne Kruciáty

1. Piesne chvál

Do srdca mi príď, do srdca mi príď, Duch Boží, do srdca mi príď. Môj pokoj si Ty i radosť mi dáš, Duch Boží, do srdca mi príď.

Je stále prítomná Tvoja láska, radostne spievame o Tvojej sláve. Nech pieseň zazvoní v každej chvíli, Teba chválim , Pane môj, ako najlepšie viem.

Duchu Svätý, príď k nám, naplň srdcia naše ohňom lásky.

Otváraj Pánovi nášmu, otváraj, prichádza k nám, otváraj bratom a sestrám dokorán. Efatha, efatha.

Otče, Ťa chválim a vzývam Tvoje meno, slávny si môj Boh, Ty si môj Kráľ. Slávny si môj Boh, /3x/, Ty si môj Kráľ. Ježiš, ťa chválim... Duchu, Ťa chválim...

Ak sa milujeme navzájom, Boh je v nás. A jeho láska v nás dosahuje dokonalosť.

V Bohu je moja spása i sláva moja, len Boh je moja sila. Len v Bohu nájde pokoj duša moja, v ňom je nádej moja.

Do tmy našich dní nám dávaš svoj oheň, ktorý viac nezhasne, ktorý viac nezhasne.

Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán, on je Boh a Spasiteľ náš, tak s nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu.

Prosíme Ťa, Bože, vyslyš prosby naše, nádejou posilni nás, príď kráľovstvo Tvoje, buď vždy vôľa Tvoja , príď Tvoj pokoj do nás.

Teraz príď /4x/, teraz príď, príď k nám. /:Lebo viem:/, že máš s nami so všetkými nádherný plán.

Vyvyšujem Teba, Pane, nad týmto dňom. Vyvyšujem Teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem Teba, Pane, nad tým, čo stvorené je, vyvyšujem Teba, Pane, nad svojím životom. /: Vyvyšujem Tvoje meno, nad každé meno:/

Tebe patrí chvála a sláva, tak pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno. /:Lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám, nikto nie je ako Ty, nikto nie je ako Ty:/

Stretol ma dnes Pán a novú radosť mi do srdca vlial. Z tej radosti chcem spievať a tlieskať Pánovi. Tak všetci spolu chváľme ho za to, že drží nás v náručí.

2. Hymna KOČ:

Refrén
Srdce veľké nám daj, schopné objať svet.
Pane, srdce nám daj smelé v boji so zlom.

1.Daj nám vieru, my chceme nový život
začať s Tebou, veď práve nastal čas.
Zbav nás smútku, čo uzaviera srdcia,
nový človek povstane v každom z nás.
R:

2. Novou cestou budeme, Pane, kráčať,
zostaň pri nás, veď ťažký býva boj.
Novým srdcom chceme náš zápas začať.
Láskou svojou, prosíme, pri nás stoj.
R:

3. Noví ľudia vpíšu do dejín lásku,
vzplanie všetko, čo stálo zatmené,
noví ľudia prežijú pravé šťastie,
spoja všetko, čo stálo vzdialené.
R:

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign