Kruciáta oslobodenia človeka

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je štvrtok 13. jún 2024 , meniny má Anton , zajtra bude mať meniny Vasil. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Genéza Kruciáty oslobodenia človeka

1. V rokoch 1957 – 1960 v Poľsku pôsobila Kruciáta zdržanlivosti, nazývaná tiež Kruciátou Nepoškvrnenej. Táto Kruciáta bola abstinenčným mariánskym hnutím, ktorá bojom s alkoholizmom a s neviazanosťou smerovala k obnove človeka a celého spoločenstva v duchu ideí sv. Maximiliána Kolbeho a programu Čenstochovských sľubov. Po jej rozbití svetskou mocou našla svoj azyl v Kroščenku nad Dunajcom, kde po niekoľkých rokoch z tohto odumretého zrna, vyrástlo oázové hnutie obnovy, spočiatku nazývané hnutím Živej Cirkvi a od r. 1975 hnutím Svetlo - Život. Toto hnutie prebralo základný obsah a základné programové smery Kruciáty zdržanlivosti z rokov 1957 - 1960, značne ich prehĺbilo a rozšírilo, pričom sa opieralo o inšpirácie II. Vatikánskeho koncilu. Z duchovného obsahu prvej Kruciáty Nepoškvrnenej sa rozvíjala predovšetkým idea úplnej abstinencie od alkoholu a cigariet, s dôrazom na výchovu mládeže v tomto duchu. Od nej sa vyžadovali, podobne ako kedysi v skautskom hnutí, prísľuby abstinencie.
V centrálnej diakonii Hnutia sa po celý čas prechovávalo presvedčenie, že raz nadíde chvíľa, v ktorej sa bude treba podujať na širšie chápanú službu za oslobodenie národa od alkoholovej závislosti a iných ohrození. Táto chvíľa nastala, keď pápež Ján Pavol II. vyslovil vyššie spomínaný apel.
2. Hnutie Svetlo - Život tým, že sa podujalo vytvoriť Kruciátu oslobodenia človeka, nemieni sa ani samo zmeniť na nové hnutie a vzdať sa svojho doterajšieho programu a svojej identity, ani zaradiť členov Kruciáty oslobodenia človeka do hnutia Svetlo - Život, ani ju chápať ako svoju časť, či pobočku.
Kruciáta oslobodenia človeka má byť samostatným autonómnym programom práce - teda nezávislým hnutím. Na druhej strane hnutie Svetlo - Život chce slúžiť tejto veci, chce sa podujať na diakoniu oslobodenia v rámci Kruciáty, chce jej pomôcť prostredníctvom ľudí, ktorí sú pripravení a zapálení pre tento typ apoštolátu, ako aj prostredníctvom vypracovaných a vyskúšaných metód formácie a postupovania; chce sa pritom v celosti zapojiť do Kruciáty oslobodenia človeka, to znamená, že každý člen Hnutia, by sa taktiež cítil byť členom Kruciáty, čo by mal vyjadriť prinajmenšom zložením abstinenčnej deklarácie. Kruciáta oslobodenia človeka má byť hnutím zameraným na širokú škálu, ktoré sa snaží zmobilizovať vôkol jednoliateho programu a plánu práce všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí túžia zachrániť národ.
3. Deň 8. jún 1979 sa stal veľkým dňom Kruciáty oslobodenia človeka. Delegácia hnutia Svetlo - Život šla počas svätej omše na letisku v Novom Targu na čele procesie nesúcej dary pápežovi a priniesla mu Knihu skutkov oslobodenia. Svätý Otec požehnal tých, ktorí niesli Knihu a všetkých, ktorých mená boli, alebo budú v budúcnosti do nej zapísané. V tom čase sa prítomní členovia Hnutia nahlas pomodlili modlitbu Kruciáty, obsahujúcu prísľuby abstinencie (viď kap. VII) a zaspievali hymnu Kruciáty Srdce veľké nám daj. Týmto sa v prítomnosti pápeža Jána Pavla II. stalo ohlásenie Kruciáty oslobodenia človeka skutočnosťou.
Deň 8. jún 1979 treba teda pokladať za deň narodenia Kruciáty oslobodenia človeka.
Na konci svätej omše pápež ešte vykonal akt posvätenia uholného kameňa budovy kostola Nepoškvrnenej, Matky Cirkvi, ktorý mal byť vybudovaný (z darov ktoré sa získajú ušetrením po zrieknutí sa alkoholu) ako vótum vďačnosti za záchranu národa od pohromy alkoholizmu.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign