Modlitebník - prosby o modlitbyText prosby:
Pane Ježišu, prosím o oslobodenie od škodlivých ľudí v práci JB,MG,ZH,MH, a iní, naplň ich prosím jedine ovocím Ducha Svätého a priveď ich na cestu pokánia, v mene Otca i Syna i Ducha sv. amen.

pridaný: August 20, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste prosím o oslobodenie, vnútorné uzdravenie a zvonka popretŕhanie pút k iným ľu´dom, ktorí by mohli Božiemu synovi Jozefovi uškodiť i jeho telesné žiadosti, priveď ho prosím na cestu k Tebe, aby Ťa prijal znovu stále do svojho srdca i života, v mene Otca i Syna i Ducha sv. amen.

pridaný: August 20, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Prosím nášho Pána Ježiša hlavne o zdravie a o pomoc pri opareve starého domu a hlavne aby manžel ho oparavoval triezvy.

pridaný: August 11, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Prosím za modlitbu pre môjho syna, ktorý veľmi veľa fajčí. Prosím, modlite sa, aby s týmto neduhom prestal. Bohu vďaka

pridaný: August 10, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
pane ježišu Kriste prosíme ťa nech si našim pancierom viery, štítom dobrej vôle,osloboď nás od našich chýb, znič v nás žiadostivosť,zmyselnosť, romnož našu lásku a trpezlivosť, poníženosť a poslušnosť i všetky cnosti, pevne nás chráň pred osídlami všetkých nepriateľov a utíš naše telesné a duševné hnutia, priveď nás na cestu pokánia a pokory k svojej rodine v men Otca i Syna i Ducha sv. amen.

pridaný: August 8, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
V mene Ježiša Krista, mocou jeho svätej krvi a na príhovor blahoslavenej Panny Márie a vlastnej vôle ... daj, nech sa zrieknu akejkoľvek väzby s akýmkoľvek zlým duchom, ktorí je v nich alebo útočí proti nim, nech príjmu teba, Pane Ježišu Kriste, ako svojho jediného Spasiteľa a Vykupiteľa.V mene Otca i syna i Ducha sv. amen.

pridaný: August 8, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste v modlitbe za uzdravenie pre J.pozývať Ťa , aby si sa stal pánom každej oblasti jeho života, popretŕhaj všetky škodlivé zväzky a putá na .. jej hlas nech nevzbudzuje telesné žiadosti s mene Otca i Syna i Ducha sv. amen.

pridaný: August 8, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste cez Pannu Máriu Ťa prosím o vyhovenie mojej požiadavky o strávenom víkende s mojim milovaným manželom vo VT, pomôž prosím spolieham sa na teba a na .., ktorí nám k romu môžu pomôcť, Pane verím v teba dúfam v Tvoje nekonečné milosrdenstvo, veď sa hovorí..klopte a otvoria Vám, žiadajte a bude Vám vyhovené,
v mene Otca i Syna i Ducha sv. amen.


pridaný: August 8, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu, cez Božiu rodišku Pannu Máriu, prosím o milosrdenstvá pre deti M a Z nech nájdu a spoznajú samich seba a Tvoje nekonečné a dobrotivé milosrdenstvo nech im naplní srdcia.amen

pridaný: August 8, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu prosím o modlitbu pre Olinku J.,ktorá ma priviedla k Tvojmu nekonečnému dobrotivému srdcu, požehnaj ju prosím v každý deň i jej rodinku, nech Pán jej ukáže svoje milosrdenstvo a nekonečnú lásku a dobrotu, ktorú rozdáva a šíri okolo seba, v mene otca i syna i ducha sv. amen.

pridaný: August 8, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
« Najprv ‹ Predchádzajúce 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 Ďalšie › Posledná »
Stop Guestbook SPAM