Modlitebník - prosby o modlitbyText prosby:
Pane Ježišu Kriste cez Pannu Máriu a skrze predrahú krv, prosím o vnútorné uzdravenie manželstva Jozefa A Evy a popretŕhanie všetkých škodlivých zväzkov, ktoré týmto Božím deťom škodia, v mene Otca i Syna i Ducha sv. amen.

pridaný: August 22, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste prosím Ťa o oslobodenie od bitiek a ponižujúcich nadávok od manžela, ktoré mám na základe jeho kolegýň, ktoré s nim vysedávajú po pracovnej dobe a privádzajú ženatých mužov do telesného pokušenia, aby tak urobili svoju kariéru v práci a ja si to sdeťmi doma vytrpím.

pridaný: August 22, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste, prosím o pžehanie svojich detí a manželka, amen.

pridaný: August 21, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste cez Tvoju predrahú krv a cez Pannu Mária, prosím odstráň manželovi Jozefovi kamenné srdce, očisti ho od všetkých škvŕň, nech zachováva výroky Pánove a nech ich aj plní, v mene Otca i Syna i Ducha sv. amen.

pridaný: August 21, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu
Text prosby:
Prosím o Božie požehnanie pre Gabiku, aby jej Pán Boh pomohol v zdraví prekonať momentálne ťažkosti

pridaný: August 21, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu
Text prosby:
Prosím o modlitby za zdravie pre moju maličkú vnučku Dorotku

pridaný: August 21, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste cez Pannu Máriu Ťa prosím v práci chráň me pred ľuďmi, ktorí by mi mohli uškodiť,JS,JB,MG, a iní, prosím ťa o dary a ovocie Ducha svätého, v mene otac i syna i Ducha sv, amen.

pridaný: August 21, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste pre Tvoju predrahú krv, požehanaj naše manželstvo, hráň nás prosím pred neláskavosťou, neúprimnosťou, nečistotou cudzích žien, ktoré pôsobia na Božieho syna Jozefa, popretŕhaj všetky nečisté zväzky s nimi, v mene Otca i Syna i Ducha sv. amen.

pridaný: August 21, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježiši, ešte raz Ťa prosím o Dary Ducha sv. pre MH, a iní, ktorí by mohli uškodiť Božiemu synovi Jozefovi, priveď ich na cestu pokánia a pokory a zbav ich ducha neprajnosti a nečistoty, v mene Otca i Syna i Ducha sv. amen.

pridaný: August 20, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu, prosím o Božie požehnanie a zdravie pre svojich milovaných rodičov, ktorí mi poskytujú nekonečné dobrá a lásku, naplň ich prosím ovocím Ducha sv. v mene Otca i Syna i Ducha sv. amen

pridaný: August 20, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
« Najprv ‹ Predchádzajúce 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 Ďalšie › Posledná »
Stop Guestbook SPAM